کد بدنه مدل های بی ام و

۰
(۰)

اغلب مدل های بی ام و با یک عدد سه رقمی نام گذاری می شوند که عدد اول بیانگر سری اتاق و دو رقم دیگر بیانگر حجم موتور است. برای مثال بی ام و ۳۱۶، سری ۳ و دارای حجم موتور ۱۶۰۰ سی سی (۱٫۶ لیتر) است.
حرف “i” که بعد از این عدد سه رقمی می آید نیز اشاره به سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودرو دارد. حرف “L” نیز که مخفف Lang است، در برخی مدل ها به فاصله بیش تر بین دو محور و کشیده تر بودن خودرو اشاره دارد. لازم به ذکر است که عدد اول بیانگر اندازه خودرو است، برای مثال بی ام و ۵۲۰ از بی ام و ۳۲۰ بزرگ تر است.

BMW and Its Luxury Generation Models کد بدنه مدل های بی ام و

G07X7Fullsize SAV۲۰۱۹
G20۳۷th generation 3 series sedan.۲۰۱۸
G12۷۷ series Sedan (long wheelbase) 740i xDrive, 750i xDrive, 740e۲۰۱۶ – Present
G11۷۷ series Sedan 740i xDrive, 750i xDrive, 740e۲۰۱۶ – Present
G38۵۵ Series Sedan (long wheelbase) 528Li, 530Li, 530LiX, 540Li۲۰۱۷
G31۵۵ Series Touring۲۰۱۷
G30۵۵ Series Sedan۲۰۱۷
G02X4X4Mid – 2018
G01X3X3Late 2017
I01i3i3 Rex Mega City Vehicle, i3 Rx Rex Mega City Vehicle۲۰۱۴ – Present
I12i8i8 Coupe۲۰۱۴ – Present
F87۲M2۲۰۱۶ – Present
F48X1X1 SAV, sDrive18i, sDrive25i, xDrive25i, xDrive28i۲۰۱۶ – Present
F47X2
X2 SAV
۲۰۱۸
F26X4X4 SAC, X4 20dX, X4 20iX, X4 28iX, X4 30dX, X4 35dX, X4 35iX۲۰۱۴ – Present
F86X6
X6 M
۲۰۱۵ – Present
F85X5
X5 M
۲۰۱۵ – Present
F83۴M4 Convertible۲۰۱۵ – Present
F82۴M4, M4 GTS۲۰۱۵ – Present
F36۴۴ Series Gran Coupe, 418d, 420d, 420dX, 420i, 420iX, 428i, 428iX, 430d, 430dX, 435dX, 435i, 435iX۲۰۱۵ – Present
F33۴۴ Series Convertible, 420d, 420i, 425d, 428i, 428iX, 430d, 435dX, 435i, 435iX۲۰۱۴ – Present
F32۴۴ Series Coupe 420d, 420dX, 420i, 420iX, 425d, 428i, 428iX, 430d, 430dX, 435dX, 435i, 435iX۲۰۱۴ – Present
F80۳M3۲۰۱۵ – Present
F35۳۳ Series Li (long wheelbase), 316Li, 320Li, 328Li, 328Lix, 335Li۲۰۱۵ – Present
F34۳Gran Turismo (GT) 318d, 320d, 320dX, 320i, 320iX, 325d, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX۲۰۱۴ – Present
F31۳۳ Series Touring Wagon, 316d, 316i, 318d, 318dX, 320d, 320d ed, 320dX, 320i, 320iX, 325d, 328dX, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX, 340i, 340ix۲۰۱۲ – Present
F30۳
۳ Series Sedan, 316d, 316i, 318d, 318dX, 320d, 320d ed, 320dX, 320i, 320i ed, 320iX, 325d, 328dX, 328i, 328iX, 325d, 328d, 328dX, 328i, 328iX, 330d, 330dX, 335dX, 335i, 335iX, 340i, 340ix, Hybrid 3
۲۰۱۲ – Present
F25X3
X3 SUV, X3, 18d, X3 18i, X3 20d, X3 20dX, X3 20i, X3 20iX, X3 28dX, X3 28i, X3 28iX, X3 30dX, X3 35dX, X3 35iX
۲۰۱۰ – Present
F22۲۲ Series Coupe, 218d, 220d, 220i, 225d, 228i, 228iX, M235i, M235iX۲۰۱۴ – Present
F23۲۲ Series Convertible, 228i Convertible, M235i Convertible۲۰۱۴ – Present
F46۲MVP, Gran Tourer, 216d, 218d, 218i, 220dx, 220i۲۰۱۵ – Present
F45۲SAT, Active Tourer, 214d, 216d, 218d, 218i, 220d, 220dx, 220i, 225i, 225iX۲۰۱۵ – Present
F21۱۲nd Gen 1-series Three Doors, 114d, 114i, 116d, 116d ed, 116i, 118d, 118dX, 118i, 120d, 120dX, 125d, 125i, M135i, M135iX۲۰۱۲ – Present
F20۱
۱ Series Five Doors, 114d, 114i, 116d, 116d ed, 116i, 118d, 118dX, 118i, 120d, 120dX, 125d, 125i, M135i, M135iX
۲۰۱۲ – Present
F18۵
۵ Series Sedan long wheel base (Chinese market only) 520Li, 523Li, 528Li, 530Li, 535Li
۲۰۱۰ – Present
F15X5
۳rd gen X5 SUV, X5 25d, X5 25dX, X5 30dX, X5 35dX, X5 35i, X5 35iX, X5 40dX, X5 50iX, X5 50iX 4.0, X5 50iX 4.4, X5 M50dX
۲۰۱۴ – Present
F13۶
۶ Series Coupe, 640d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, M6
۲۰۱۱ – Present
F12۶
۶ Series Convertible, 640d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, M6
۲۰۱۲ – Present
F11۵
۵ Series Touring Wagon, 518d, 520d, 520dX, 520i, 523i, 525d, 525dX, 528i, 528iX, 530d, 530dX, 530i, 535d, 535dX, 535i, 535iX, 550I, M550dX
۲۰۱۱ – ۲۰۱۶
F10۵
۵ Series Sedan, 518d, 520d, 520d ed, 520dX, 520i, 523i, 525d, 525dX, 528i, 528iX, 530d, 530dX, 530i, 535d, 535dX, 535i, 535iX, 550i, 550iX, Hybrid 5, M5, M550dX
۲۰۱۰ – ۲۰۱۶
F07۵
۵ Series Gran Turismo, 520d, 528i, 530d, 530d 155kW, 530dX, 535d, 535dx, 535i, 535iX, 550i, 550iX, 550iX 4.0, 550iX 4.4
۲۰۰۹ – ۲۰۱۶
F06۶
۶ Series Gran Coupé, ۶۴۰d, 640dX, 640i, 640iX, 650i, 650iX, 650iX 4.0, 650iX 4.4, ALPINA B6X, M6
۲۰۱۳ – Present
F04۷
Active Hybrid ۷۵۰i Sedan and ActiveHybrid ۷۵۰Li Sedan, Hybrid 7, Hybrid 7L
۲۰۱۰ – ۲۰۱۵
F03۷
۷ Series Sedan F01/F02 Protection versions, 750LiS, 760LiS
۲۰۱۰ – ۲۰۱۵
F02۷
Long Wheelbase, 730Ld, 730Li, 740LdX, 740Li, 740LiX, 750LdX, 750Li, 750LiX, 750LiX 4.0, 750LiX 4.4, 760Li, ALPINA B7L, ALPINA B7LX, Hybrid 7L
۲۰۰۸ – ۲۰۱۵
F01۷
۷ Series Sedan Short Wheelbase, 730d, 730dX, 730i, 740d, 740dX, 740i, 750dX, 750i, 750iX, 760i, ALPINA B7, ALPINA B7X, Hybrid 7
۲۰۰۸ – ۲۰۱۵
E93۳
۵th gen 3 series Convertible, 318i, 320d, 320i, 323i, 325d, 325i, 328i, 330d, 330i, 335i, 335is, M3
۲۰۰۷ – ۲۰۱۳
E92۳
۵th gen 3 series Coupe, 316i, 318i, 320d, 320i, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335is, 335xi, M3
۲۰۰۶ – ۲۰۱۳
E91۳
Touring 5th gen 3 series wagon, 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d ed, 320i, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335xl
۲۰۰۵ – ۲۰۱۱
E90۳
Sedan, 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d ed, 320i, 320si, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335xi, M3, M3 CRT
۲۰۰۵ – ۲۰۱۱
E36Z3Coupe & Roadster, Z3 1.8, Z3 1.9, Z3 2.0, Z3 2.2i, Z3 2.5, Z3 2.5i, Z3 2.8, Z3 3.0i, Z3 M۱۹۹۸ – ۲۰۰۲
E89Z4
Roadster, Z4 18i, Z4 20i, Z4 23i, Z4 28i, Z4 30i, Z4 35i, Z4 35is
۲۰۰۹ – Present
E88۱
۱ Series Convertible, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 125i, 128i, 135i
۲۰۰۴- ۲۰۱۳
E87۱
۱ Series 5 Door Hatchback, 116d, 116i, 116i 1.6, 116 2.0, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 130i
۲۰۰۴ – ۲۰۱۱
E86Z4
Coupe & M Coupe, Z4 3.0si, Z4 M3.2
۲۰۰۶ – ۲۰۰۸
E85Z4
Z4 Roadster, Z4 2.0i, Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0i, Z4 3.0si, Z4 M3.2
۲۰۰۲ – ۲۰۰۸
E84X1
X1 SUV, X1 16d, X1 16i, Xi 18d, X1 18dX, X1 18i, X1 20d, X1 20d ed, X1 20dX, X1 20i, X1 20iX, X1 23dX, X1 25dX, X1 25iX, X1 28i X1 28iX, X1 35iX
۲۰۱۰ – ۲۰۱۶
E83X3
X3 SUV, X3 1.8d, X3 20d, X3 2.0i, X3 2.5si, X3 2.5i, X3 3.0d, X3 3.0sd, X3 3.0si, X3 3.0i
۲۰۰۴ – ۲۰۱۰
E82E۱
۱ Series ActiveE only 1,100 vehicles were ever produced
۲۰۱۲
E82۱
۱ Series Coupe, 118d, 120d, 120i, 123d, 125i, 128i, 135i, M Coupe
۲۰۰۴ – ۲۰۱۳
E81۱۱ Series 3 Door Hatchback, 116d, 116i 1.6, 116i 2.0, 118d, 118i, 120d, 120i, 123d, 130i
۲۰۰۷ – ۲۰۱۱
E72X6
X6 SAV ActiveHybrid, Hybrid X6
۲۰۰۸ – ۲۰۱۴
E71X6
X6 SAV, X6 30dX, X6 35dX, X6 35iX, X6 40dX, X6 40iX, X6 50iX, X6 M, X6 M50dX
۲۰۰۸ – ۲۰۱۴
E70X5
۲nd gen X5 SUV, X5 30dX, X5 3.0d, X5 3.0sd, X5 3.0si, X5 3.5d, X5 35dX, X5 35iX, X5 4.8i, X5 40dX, X5 40iX, X5 50iX, X5 M, X5 M50dX
۲۰۰۷ – ۲۰۱۳
E68۷
Hydrogen 7
۲۰۰۷
E67۷
۷ Series Sedan, 745LiS, 760LiS
۲۰۰۲ – ۲۰۰۸
E66۷
۷ Series Sedan, 730Ld, 730Li, 735Li, 740Li, 745Li, 750Li, 760Li
۲۰۰۲ – ۲۰۰۸
E65۷
۷ Series Sedan, 730d, 730i, 735i, 740d, 740i, 745d, 745i, 750i, 760i, ALPINA B7
۲۰۰۲ – ۲۰۰۸
E64۶
۲nd gen 6 series – convertible, 630i, 635d, 645Ci, 650i, M6
۲۰۰۴ – ۲۰۱۰
E63۶
۶ Series Coupe, 630i, 635d,645Ci, 650i, M6
۲۰۰۴ – ۲۰۱۰
E61۵
E60 based wagon/touring, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525xd, 525xi, 530d, 530i, 530xd, 530xi, 535d, 545i, 550i, M5
۲۰۰۳ – ۲۰۱۰
E60۵
Sedan, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525xd, 525xi, 528i, 528xi, 530d, 530i, 530xd, 530xi, 535d, 535i, 535xi, 540i, 545i, 550i, M5
۲۰۰۳ – ۲۰۱۰
E53X5
X5 SUV, X5 3.0d, X5 3.0i, X5 4.4i, X5 4.6i, X5 4.6is, X4 4.8is
۲۰۰۰ – ۲۰۰۶
E52۸
Z8 Roadster
۲۰۰۰ – ۲۰۰۴
E46۳
Convertible, Coupe, Sedan, Compact, Touring, 316Ci, 316i, 316i 1.6, 316i 1.9, 316ti, 318Ci, 318Cd, 318d, 318i, 318td, 318ti, 320Cd, 320Ci, 320d, 320i, 320td, 323Cd, 323Ci, 323i, 325i, 325xi, 325i, 325ti, 325xi, 328i, 328Ci, 330d, 330Cd, 330Ci, 330i, 330xd, 330xi, M3, M3 CSL
۱۹۹۸ – ۲۰۰۶
E39۵
Sedan, Touring, 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525td, 525tds, 528i, 530d, 530i, 535i, 540i, 540iP, M5
۱۹۹۶ – ۲۰۰۴
E38۷
۷ Series Sedan, 725tds, 728i, 728iL, 730d, 730i, 730iL, 735i, 735iL, 740d, 740i, 740iL, 740iLP, 750i, 750iL, 750iLP, 750iLS, L7
۱۹۹۵ – ۲۰۰۱
E36۳
Convertible, Coupe, Sedan, Compact, Touring, 316g, 316i, 316i 1.6, 316 1.9, 318i, 318is, 318tds, 318ti, 320i, 323i, 323ti, 325i, 325is, 325tds, 328i, M3
۱۹۹۱ – ۱۹۹۹
E34۵
۵۲۵i, 530i, 535i, 540i, M5, Touring
۱۹۸۷ – ۱۹۹۶
E32۷
۷۳۰i, 735i, 735iL, 740i, 740iL, 750iL
۱۹۸۶ – ۱۹۹۴
E31۸
۸۳۰Ci, 840Ci, 850i, 850Ci, 850CSi, M8 (Prototype)
۱۹۹۰ – ۱۹۹۹
E30۳
۳۱۸i, 318is, 325, 325e, 325es, 325i, 325is, 325iC, 325ix, M3, Z1
۱۹۸۲ – ۱۹۹۱
E28۵
۵۲۴td, 528e, 533i, 535i, 535is, M5
۱۹۸۲ – ۱۹۸۸
E26M1
M1
۱۹۷۸ – ۱۹۸۱
E25Concept
Turbo
۱۹۷۲
E24۶
۶۳۰Cs, 630Csi, 633Csi, M635Csi, M6, L6
۱۹۷۶ – ۱۹۸۹
E23۷
۷۲۵i, 728, 728i, 730, 730i, 732i, 733i, 735i, 745i (turbo), 745i (South Africa), L7
۱۹۷۷ – ۱۹۸۶
E21۳
۳۱۵, ۳۱۶, ۳۱۸, ۳۱۸i, 320, 320i, 320/6, 323i
۱۹۷۵ – ۱۹۸۳
E12۵
۵۱۸, ۵۲۰, ۵۲۰i, 525, 528, 528i, 530i, 530 MLE, 533i, M535i
۱۹۷۲ – ۱۹۸۴
E9۲
۲۸۰۰CS, 2800CSA, 3.0CS, 3.0CSA, 3.0CSi, 3.0CSiA, 3.0CSL, 2.5CS, 2.5CSA
۱۹۶۵ – ۱۹۷۵
E6۲
۱۶۰۰, ۱۸۰۰, ۲۰۰۰ touring
۱۹۷۳ – ۱۹۷۵
E3۲
۲۵۰۰, ۲۸۰۰, Bavaria, 3.0Si, 3.0CSi, 3.0Li, 3.3Li
۱۹۶۸ – ۱۹۷۷

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین ۱ تا ۵ ستاره نمره دهید

همچنین ببینید

امداد خودرو بی ام و سری ۳

۴٫۷ (۳۲) امداد خودرو بی ام و سری ۳ تلفن شبانه روزی: ۸۸۸۶۲۰۸۵-۰۲۱ BMW Series …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما
error: Content is protected !!